Echo van het verleden

 

 

Wanneer de echo van het verleden 

Zijn terugkeer vindt in het nu, 

Zullen bazuinen weer gaan schallen,

voor de boodschap van het heden.

 

wanneer de strijdbijl wordt begraven,

als teken van verbroedering.

staat de beker voor ons klaar, 

waaraan een ieder zich kan laven.

 

Wanneer je luistert naar die echo

en zijn diepe emoties voelt.

Zoek dan de schuld niet bij de ander,

maar open je hart voor zijn cadeau.

 

Wanneer je verdriet de ruimte geeft

en alles er gewoon mag wezen,

zal inzicht je beloning zijn

Besef je, dat er vanuit Liefde wordt geleefd.

 

Wanneer de echo van het verleden

die Liefde naar het heden brengt,

zullen bazuinen weer gaan schallen

voor de vrede van zolang geleden.

 

Bazuinen zullen schallen:

“Draag je Liefde uit.

Mensheid wordt nu wakker.

Breng vrede onder ons allen”.