Een liefdevol hart

 

 

 

Een liefdevol hart

Wanneer ik bij je aanklop
met mijn verdriet en pijn.
Doe jij dan voor mij open
en mag ik even bij je zijn?

Wanneer ik ben gevallen
en niet meer op kan staan.
Reik jij mij dan jouw hand,
zodat ik toch weer verder kan gaan?

Wanneer jij de noden ziet
in andermans leven.
Open jij dan liefdevol je hart,
om steun en troost te geven?

Als dat zo is
zal de wereld veranderen.
Stroomt er onvoorwaardelijke liefde
van jou naar vele anderen.

ik wens je een liefdevolle kerst.

 

Energetische storm

 


Nadat ik een  expositie heb gehad,  werd er weer een schilderij aan mij doorgegeven.
Terwijl ik aan het werk was, kwamen de woorden “energetische storm” steeds in mijn hoofd en ik voelde daar veel verwarring bij.
Toen het schilderij af was, kon ik er niet echt blij van worden.
Het was af, maar zo voelde het niet.

Wat voelde ik bij dit schilderij?
Als een storm, overspoelt een nieuwe energie de aarde en gaat voor grote veranderingen zorgen.
Iedereen, bewust of niet, maakt daar deel van uit.
En terwijl ik dacht: dat ik misschien net als bij het schilderij “de Dageraad”, wel weer een keer overheen zou gaan schilderen, zag ik een ander schilderij in de kamer staan.
Dit had ik na de expositie nog niet opgeruimd en waarschijnlijk was dat niet zonder reden gebeurd.

Ik werd getroffen door de gelijkheid van kleurgebruik, terwijl er toch jaren tussen zit.
Horen deze 2 schilderijen bij elkaar?
Dan snap ik ook dat ik er niet blij van kan worden.
Dit schilderij is “gestopt” midden in een proces.
Als de schilderijen naast elkaar staan, zie ik duidelijk dat niemand aan deze storm ontkomt.
Iedereen krijgt er mee te maken en op het eind worden de emoties verwerkt.
Degenen die de storm niet overleefd hebben, worden aan Gene Zijde liefdevol opgevangen.
Er wordt al op hen gewacht.

Expositie

 

Wanneer ik terugdenk aan de afgelopen maand krijg ik een voldaan gevoel.

Wat is er gebeurd?
Ik heb mijn eerste expositie mogen houden bij “Joos” in Goor:

“Samen op weg”

 

In deze winkel kreeg ik een platform om met mijn schilderijen naar buiten te treden.

Op de weg naar de opening heb ik van de uitdagingen die ik tegen kwam, veel kunnen leren.
Als eerste wilde ik een fotoboek maken, waarin de diversiteit van het werk te zien zou zijn.
Wat ik hiervan geleerd heb…???

Dat je de originele bestanden van foto’s nooit weg moet doen!!!
Om ruimte te maken op de computer had ik deze n.l. weggegooid en de kleine bestanden bewaard.
Deze waren natuurlijk niet geschikt voor het fotoboek en al het werk dat nog in mijn bezit was, moest dus opnieuw gefotografeerd worden.
Hier kreeg ik gelukkig hulp bij, maar de verwerking ervan lag toch wel op mijn bordje.
Een les, die me heel veel tijd en energie heeft gekost.
Maar het fotoboek werd prachtig, evenals een klein boekje met teksten en afbeeldingen van de website.

Daarna begon het klaarzetten van de schilderijen,
kaartjes met beschrijving maken,
nieuw visitekaartje, uitnodiging,
drankje, hapje, een traktatie met mijn logo etc. etc.
In verschillende kranten kwam een mooi persbericht.

                                                     En dan is het 12 oktober!!
                                                     Mijn eerste expositie is een feit.

 


Ik heb genoten van de openingsmiddag.
Wat mooi om te kunnen vertellen wat mijn intentie is en uitleg te geven hoe mijn werk tot stand komt: het proces dat onder het eindresultaat zit.

 

Ontroerend, hoe ik werd toegesproken door mijn vriendin en   
hoe we daarna samen een schilderij onthulden als opening van de expositie.

Wat fijn dat mensen naar je toe komen en vertellen dat ze de emoties in de schilderijen ook echt voelen.
Wat een stimulans om te horen dat ik meer moet exposeren.

Ik ben dankbaar
– voor alles wat ik de afgelopen maand heb mogen leren.
– voor alle hulp, die ik op vele wijze heb mogen ontvangen.
– voor de ruimte die mij is aangeboden.
– voor iedereen die de moeite heeft genomen naar mijn expositie te komen.

Maar mijn grootste dank gaat naar mijn “Begeleiders”, die via mij hun boodschap kenbaar willen maken.

Komt er weer een expositie??
Ik hoop het van harte.
Mocht je een geschikte ruimte weten, waar werk van mij kan hangen, neem dan a.u.b. contact met me op.
Deze schilderijen zijn niet voor mij doorgegeven, maar voor anderen.
Ik hoop echt dat ze hun bestemming krijgen.

Een laatste kus

De strijd is gestreden.
Mijn ziel mag gaan.
Ik geef het op.
Mijn lijf kan het niet meer aan.

Het spijt me jullie achter te laten.
Maar dit leven is voorbij.
Liefste, bedankt voor al die fijne jaren.
We liepen samen, zij aan zij.

Vreugde en verdriet.
Herinneringen, het zijn er zoveel.
Kinderen en kleinkinderen,
Horen ook bij het geheel.

Nu laat ik je achter,
Je huilt, hebt verdriet.
Maar één ding is zeker:
Ik vergeet je niet.

Kom, een laatste kus.
Ik ben zo moe.
Vaarwel mijn schat.
Ik ga naar mijn Vader toe.

Geef me de ruimte

Geef me de ruimte.
Ik wil dansen en springen,
zodat je kan zien hoe blij ik ben.

Geef me de ruimte,
waar ik me kan verstoppen
wanneer ik even alleen wil zijn.

Geef me de ruimte.
Ik wil mijn licht laten schijnen
over mijn eigen gekozen weg.

Geef me de ruimte
om fouten te maken,
te vallen en zelf weer op te staan.

Geef me de ruimte
om op mijn tijd terug te keren,
zodat je kan zien hoe ik ben gegroeid.

Geef me de ruimte
jou mijn liefde te tonen,
op mijn eigen speciale manier.

Echo van het verleden

 

 

Wanneer de echo van het verleden 

Zijn terugkeer vindt in het nu, 

Zullen bazuinen weer gaan schallen,

voor de boodschap van het heden.

 

wanneer de strijdbijl wordt begraven,

als teken van verbroedering.

staat de beker voor ons klaar, 

waaraan een ieder zich kan laven.

 

Wanneer je luistert naar die echo

en zijn diepe emoties voelt.

Zoek dan de schuld niet bij de ander,

maar open je hart voor zijn cadeau.

 

Wanneer je verdriet de ruimte geeft

en alles er gewoon mag wezen,

zal inzicht je beloning zijn

Besef je, dat er vanuit Liefde wordt geleefd.

 

Wanneer de echo van het verleden

die Liefde naar het heden brengt,

zullen bazuinen weer gaan schallen

voor de vrede van zolang geleden.

 

Bazuinen zullen schallen:

“Draag je Liefde uit.

Mensheid wordt nu wakker.

Breng vrede onder ons allen”.

Hommage

Deze tekening en tekst is doorgegeven voor een heel bijzonder persoon.

 

 Een ode aan u
oh schone vrouw,
wat doet gij toch mooi werk.
Een leven lang 
staat gij al klaar
om te werken aan Gods “kerk”.

Onbaatzuchtig geeft gij hulp.
aan een ieder
die het vraagt.
Verdriet en pijn
leggen ze bij u neer.
Maar nimmer dat u klaagt.

Uw eigen verdriet
in stilte gedragen,
maakt eenzaam en alleen.
Maar hier aan Gene Zijde
zien wij uw zilte tranen
en slaan een arm om u heen.

Een dierbaar gemis,
wij voelen uw pijn
en zien u doorgaan met uw leven.
Onvoorwaardelijk liefhebben,
het staat gegrift in uw hart
en wordt aan anderen doorgegeven.

Wij zijn u zo dankbaar.
Wij zijn zo trots.
Gij hebt zulk mooi werk gedaan.
Een ode aan u
Oh schone vrouw.
Gij komt in de top tien te staan!


 

Wees voorbereid

                                     Wees voorbereid                                        

Wees voorbereid mijn kind.
Er breken moeilijke tijden aan.
Als een donderslag bij heldere hemel,
komt iedereen er voor te staan.

Wees voorbereid mijn kind.
Ik zeg het nog een keer.
Het is van wezenlijk belang.
Wij kijken bezorgd op jullie neer.

Inzicht komt tot je, als een bliksemschicht.
Herauten gaan voorop.
Hulp wordt geboden,
bij de moeilijke klim naar de top.

Stel orde op zaken.
De twijfel aan de kant.
Er is werk aan de winkel.
We doen het hand in hand.

Geen loze beloften,
maar een opdracht van God.
Onvoorwaardelijk liefhebben
is Zijn enige gebod.

                                                                                                                                                       Hiëronymus